Cito toets oefenen | Je kind goed voorbereiden op de Cito toetsen |

Cito toets oefenen; is dat nou echt nodig?

Cito toetsen oefenen? De meeste scholen in Nederland gebruiken een leerlingvolgsysteem, zoals die van de Cito. Cito-toetsen meten de algemene vaardigheden van een leerling. De inhoud is afgestemd op de klas waar het kind in zit. Bij leerlingen in groep 7 worden dus andere vaardigheden getoetst dan bij leerlingen in groep 3. De scholen nemen in ieder geval toetsen voor taal en rekenen/wiskunde af.

Oefenen van Cito toetsen heeft in onze ogen zeker nut maar:
Het gebeurt dat ouders en/of scholen leerlingen laten oefenen voor de Cito-toets. Meestal beperkt zich dit tot het leerlingen bekendmaken met de type vragen die in de Cito-toets voorkomen.

Het komt echter ook voor dat er zo frequent wordt geoefend, dat de vaardigheidsscore die wordt behaald geen goede weergave meer is van het functioneringsniveau: De leerling kan in werkelijkheid minder dan het toetsresultaat aangeeft.

Dit vergroot de kans dat hij niet de aanpak krijgt die past bij zijn ontwikkeling en dat hij uiteindelijk wordt verwezen naar een te hoge vorm van voortgezet onderwijs. Dit is voor de leerling geen prettige ervaring, want de omgeving verwacht meer van hem dan dat hij kan.

Natuurlijk is het wel fijn als er thuis ook een beetje aandacht wordt besteed aan het oefenen voor de Cito. Het is voor een groep 8 kind fijn dat hij weet wat er tijdens de eindtoets op hem afkomt. Er zijn verschillende soorten werkboeken waar je thuis mee aan de slag kunt gaan. Zelf heb ik meer dan 10 jaar ervaring in het basisonderwijs en hierdoor hebben wij een aantal goede werkboeken om te oefenen op een rijtje kunnen zetten.

Cito oefenen Begrijpend lezen groep 8

Begrijpen wat je leest, is de essentie van lezen en leren. Het is een van de belangrijkste vaardigheden die kinderen moeten ontwikkelen op school.

Dit Begrijpend lezen Oefenboek is het tweede deel van een set van twee. Beide oefenboeken zijn zeer geschikt om te oefenen voor de LVS-toets (M8) en de Centrale Eindtoets (E8) van het Cito. Het doel waar leerkrachten en ouders naar streven, is dat een leerling aan het eind van groep 8 een advies meekrijgt
dat het best passend is bij zijn of haar capaciteiten.

Dit oefenboek kan bij toetsvoorbereidingen uitstekend dienst doen, omdat er met teksten en opgaven op verschillende niveaus – zoals ze ook in de M8 toetsing en in de Centrale Eindtoets aan de orde komen – kan worden geoefend. Ook worden de vaardigheden van de leerlingen voldoende geoefend in dit oefenboek voor interpreteren, begrijpen, techniek en woordenschat, samenvatten en opzoeken. Resultaten voor Taal zijn, naast resultaten voor Rekenen, belangrijk bij het bepalen van het schooladvies.

[bol ean=”9200000106886442″ title=”Begrijpend lezen Oefenboek Deel 2 groep 8
€24,95″ template=”small”]